Verstedelijking in Vlaanderen:
Problemen, Kansen en
Uitdagingen Voor Het Beleid
in De 21E EEUW
(PDF)

Christian Kesteloot

Katholieke Universiteit Leuven

Absract

De bedoeling van deze tekst is een theoretisch kader te scheppen waarin kan nagedacht worden over de toekomst van het stedelijk beleid in Vlaanderen. Eerder dan een droge en theoretische tekst, waarin concepten en definities aan bod komen waarover consensus zou moeten groeien tussen de deelnemers aan de ‘Task Force’ stedelijk beleid, wordt hier uitgegaan van de concrete verschijningsvormen van stedelijkheid in Vlaanderen, de problemen en potentialiteiten die erin vervat liggen en de beleidskeuzes die daarmee samenhangen. De betrokken concepten en definities worden hierdoor meteen verduidelijkt door hun praktische toepassing op de Vlaamse situatie. Ook de politieke implicaties bij de keuze van dit referentiekader worden daardoor aan het licht gebracht.

In het eerste deel beschouwen we de huidige stand van zaken: onder welke sociaaleconomische en ruimtelijke vorm komt verstedelijking in Vlaanderen voor? Het tweede deel is historisch opgebouwd en peilt naar het beleid dat deze vormen tot stand gebracht heeft, naar de machtsverhoudingen die achter deze beleidskeuzes schuilen en naar de relaties met bredere economische, sociale en culturele processen in de maatschappij. Deze analyse zou verhelderend moeten zijn om hedendaagse belangenconstellaties rond verstedelijking en stedelijkheid te vatten en om de spanningen tussen voluntaristische beleidspistes en de remmende effecten van ruimtelijke en sociaal-economische inertie in te schatten. In het derde deel gaan we in op de gevolgen van het Vlaamse verstedelijkingspatroon op de samenleving om meteen enkele uitdagingen voor de toekomst aan te brengen.

Click to view full text (PDF)
Article on Verstedelijking in Vlaanderen
click here to return to the Materials and Publications index


Produced and Hosted by the Center for Digital Discourse and Culture     © Center for Digital Discourse and Culture, Virginia Tech. All rights reserved. The physical campus is in Blacksburg, Virginia, U.S.A. For more information, please contact the Center at cddc@vt.edu